Bernadetta Stachura-Terlecka (ur. 21.03.1985r. w Tarnowie) –  2005 roku ukończyłam technikum elektroniczne ze specjalnością Systemy Komputerowe w ZST w Tarnowie-Mościcach uzyskując tytuł Technika Elektronika. W 2007 roku ukończyłam PSI “Żak” kierunek Informatyka ze spec. Sieci Komputerowe uzyskując tytuł Technika Informatyka. W 2010 roku zakończyłam studia I stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie na kierunku Informatyka ze spec. Systemy i Sieci Komputerowe uzyskując tytuł inżyniera informatyka. W 2013 roku ukończyłam studia II stopnia na kierunku Informatyka spec. Bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych. W 2014 roku ukończyłam studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSIiZ w Rzeszowie spec. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny. Od października 2014 roku jestem doktorantką w Akademii Górniczo-Hutniczej – dyscyplina Informatyka.