Zainteresowania

Moje zainteresowania można podzielić na dwa typy: zawodowe i pozazawodowe.

Zawodowe i naukowe:

  • informatyka śledcza,
  • analiza sieci społecznościowych,
  • analiza urządzeń mobilnych,
  • przestępstwa w sieci (w tym cyberterroryzm),
  • crisis tracker,
  • modelowanie konfliktów.

Pozazawodowe:

  • ASG,
  • RPG,
  • spacery po górach.